Equipe

 • Lucas Kenji Matsutani
 • Enrique Miyamoto Hoff Villar
 • Miyuki Iwasaki Santos
 • Renato Tsuyoshi Nakazima
 • Daikan Takane
 • Kimiyo Haratani Miyamoto
 • Tomoko Fujimori
 • Carmino Yoshiro Haratani
 • Helder Silva
 • Phillipe Yoshio Yoshizane
 • Clara Wakabayashi